ECUREX - Wiesław Miernik

ul. Gen. J. Hauke Bosaka 1
25-214 Kielce, POLEN

Tel.:+48/41/361-61-54
+48/41/362-08-82
+48/41/348-05-97

Fax:+48/41/361-77-78

Transport: 698-618-745
Dystrybucja: 604-517-307


E-mail: ecurex-wm@wp.pl


Zobacz również
ECUREX - Ładowarki kołowe   


Transport krajowy i międzynarodowyGALERIA
Od pocz±tku istnienia firmy wykonujemy profesjonalne przewozy ładunków na terenie kraju, Europy Zachodniej jak również krajów WNP.
Do przewozów używamy taboru będ±cego nasz± własno¶ci±.

Dysponujemy:

ci±gnikami siodłowymi marki DAF i MAN z licencjami na wszystkie kraje ¶wiata

naczepami samowyładowczymi o kubaturze 30 m3 do przewozu kruszyw, mas asfaltowych, materiałów sypkich jak piach, żwir

chłodniami marki SCHMITZ CARGOBULL z agregatami CARRIER MAXIMA 1300

naczepami plandekami - również tzw. "firankam" (wys. do 2,70 m, dł. 13,6)

naczepami niskopodwoziowymi do przewozu ładunków ponadnormatywnych (max. dł. ładunku 19,5 m, wys. 4,00 m, szer. 3,00 m, waga 38,5 t)

naczepami odkrytymi tzw. platformami posiadaj±cymi zezwolenia na przewóz ładunków ponadnormatywnych na terenie kraju jak i zagranic±

Wszystkie zlecenia wykonywane s± pod osłon± karnetów TIR i ubezpieczenia austryjackiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego LÜTZ Assekuranz, zajmuj±cego ubezpieczeniami w szczególno¶ci usług transportowych i logistycznych.

Oprócz taboru samochodów ciężarowych posiadami duże zaplecze jakim jest baza napraw w/w sprzętu oraz wykwalifikowan± kadrę: kierowców posiadaj±cych uprawnienia do przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR), mechaników samochodowych, co sprawia, że obsługa w naszej firmie jest nowoczesna i niezawodna.

Jeste¶my wiarygodnym partnerem dla wielu licz±cych się firm zaangażowanych w handel międzynarodowy i krajowy.

 

 

Home   Do góry

 

 

 

Zapraszamy również na
Ecurex - Ładowarki kołowe

©  ECUREX 2007