ECUREX - Wiesław Miernik

ul. Gen. J. Hauke Bosaka 1
25-214 Kielce, POLEN

Tel.:+48/41/361-61-54
+48/41/362-08-82
+48/41/348-05-97

Fax:+48/41/361-77-78

Transport: 698-618-745
Dystrybucja: 604-517-307


E-mail: ecurex-wm@wp.pl


Zobacz również
ECUREX - Ładowarki kołowe   


Zbiorniki paliwowe

   W ofercie Firmy „Ecurex” znajduje się szeroka gama zbiorników stalowych paliwowych / magazynowych.

 Oferujemy:

- zbiorniki jedno- i dwupłaszczowe,
- naziemne i podziemne,
- zbiorniki naziemne izolowane.

Zbiornik paliwowy naziemny dwupłaszczowy z dystrybutorem

 

   Polecamy przede wszystkim zbiorniki używane. Nasze wieloletnie do¶wiadczenie i wypracowane w tym okresie technologie gwarantuj± zachowanie wysokiej warto¶ci użytkowej. Zbiorniki s± odgazowane, oczyszczone. Następnie s± gruntowane, lakierowane. W zależno¶ci od potrzeb klienta oferujemy różny sposób wykańczania. Od lakierowania po specjalistyczne zabezpieczenia.

   Zbiorniki wyposażone s± w wysokiej jako¶ci armaturę. Zbiorniki spełniaj± wymagania przewidziane w normach dla zbiorników magazynowych. W porównaniu ze zbiornikami fabrycznie nowymi, produkt nasz zachowuje wszelkie walory użytkowy, przy zdecydowanie konkurencyjnej cenie. Zakupione u nas zbiorniki na życzenie klienta wyposażamy w dystrybutory.

 

Zbiornik naziemny dwupłaszczowy wyposażony jest w podstawowy osprzęt:

- właz DN 600,
- rura zalewowa zakończona kamlokiem,
- króciec rury oddechowej z zaworem oddechowym,
- rura ssawna wyposażona w zawór zwrotny z koszem ss±cym,
- króciec pomiarowy zakończony kamlokiem,
- króciec monitoringu szczelno¶ci wraz z manometrem,
- drabinka,
- podpory stalowe.

 

Zbiornik dwupłaszczowy podziemny

 

Zbiornik naziemny izolowany (pojemno¶ć 40 000 litrów)

 

Zbiornik naziemny przystosowany do magazynowania oleju rzepakowego

 

Wielko¶ci i ceny oferowanych zbiorników:

Pojemno¶ć (litry)¦rednica (mm)Długo¶ć (mm)Masa (kg)
5 0001 6002 7601 098
7 0003 7201 358
10 0005 3201 881
13 0006 9202 396
16 0008 5202 888
 
10 0002 0003 7602 095
13 0004 5202 420
16 0005 3202 884
20 0006 8803 452
25 0008 4404 131
30 00010 0004 878
 
20 0002 5004 5203 452
25 0005 3004 131
30 0006 8005 888
40 0008 8006 805
50 00010 8008 045
60 00012 8009 452
 
50 0002 9008 1509 241
60 0009 70010 281
80 00012 70013 311
100 00015 90016 179

 

Schematy konstrukcyjne zbiorników:

Schemat konstrukcyjny zbiornika naziemnego

 

Schemat konstrukcyjny zbiornika podziemnego

 

Mausery

Mausery plastikowe:

 

Mausery stalowe:

  Wykonane s± z blachy cynkowej lub ocynkowanej.
  Pojemno¶ć 1000 litrów.
  Cena 1900 PLN

 

 

Home   Do góry   Powrót

 

 

 

Zapraszamy również na
Ecurex - Ładowarki kołowe

©  ECUREX 2007