ECUREX - Wiesław Miernik

ul. Gen. J. Hauke Bosaka 1
25-214 Kielce, POLEN

Tel.:+48/41/361-61-54
+48/41/362-08-82
+48/41/348-05-97

Fax:+48/41/361-77-78

Transport: 698-618-745
Dystrybucja: 604-517-307


E-mail: ecurex-wm@wp.pl


Zobacz również
ECUREX - Ładowarki kołowe   


 

Zbiorniki ze stali szlachetnej:

 

Obok zbiorników BioKing wykonanych z tworzyw sztucznych oferujemy również zbiorniki wykonane ze stali szlachetnej 304. Przeznaczone s± przede wszystkim jako zbiorniki sedymentacyjne i zbiorniki do oczyszczania np. w procesie biodiesla lub też jako zbiorniki do składowania np. olei ro¶linnych. Zbiorniki posiadaj± kubaturę od 450 do 2100 litrów. Zbiorniki montowane s± na podstawie wykonanej ze stali ocynkowanej.
Niniejsze zdjęcie przedstawia stożek zbiorników.

Dane techniczne
Pojemno¶ć [l]: 2100 1500 1200 950 600 450
Wymiary
(¶rednica X wys.cylindra X wys.stożka X wys.dekla) [mm]:
1230 x 1700 x 300 x 200 1080 x 1600 x 300 x 150 960 x 1600 x 300 x 150 850 x 1600 x 300 x 150 690 x 1500 x 300 x 120 600 x 1500 x 300 x 120

 

 

Home   Do góry   Powrót

 

 

 

Zapraszamy również na
Ecurex - Ładowarki kołowe

©  ECUREX 2007