ECUREX - Wiesław Miernik

ul. Gen. J. Hauke Bosaka 1
25-214 Kielce, POLEN

Tel.:+48/41/361-61-54
+48/41/362-08-82
+48/41/348-05-97

Fax:+48/41/361-77-78

Transport: 698-618-745
Dystrybucja: 604-517-307


E-mail: ecurex-wm@wp.pl


Zobacz również
ECUREX - Ładowarki kołowe   


Tłoczenie oleju

Urz±dzenia do tłoczenia oleju

Powyżej przedstawiamy Państwu maszyny do wyrobu oleju ro¶linnego. Cały proces jego pozyskania nie jest skomplikowany, ale wymaga dokładnego wykonania. Prasy serii ET s± na tyle efektywne, iż przewyższaj± wydajno¶ci± wyroby konkurencyjne. Atutem naszych maszyn jest dopracowanie elementów odpowiadaj±cych za wyci¶nięcie oleju z ro¶lin.

Bardzo ważnym elementem procesu jest filtrowanie półproduktu. Aby zapewnić jak najlepsze parametry finalnego produktu oferujemy filtry wielosegmentowe. Szczegóły ich dotycz±ce znajd± Państwo również powyżej.

 

 

Home   Do góry   Powrót

 

 

 

Zapraszamy również na
Ecurex - Ładowarki kołowe

©  ECUREX 2007